Huis voor Bijbelstudie Rotterdam

Inspirerende leiding Jezuïetenpater

Inspiratie, kennis, geloofsverdieping, vertrouwen en zingeving. Huis voor Bijbelstudie Rotterdam biedt het allemaal. Niet in de laatste plaats dankzij de inspirerende leiding van spirituaal Peter de Ruiter.

Een traditie hooghouden

Als Jezuïet heeft Peter de Ruiter op dat gebied een traditie hoog te houden. Jezuïeten zijn breed georiënteerde intellectuelen, met een uitmuntende theologische kennis, die door hun werk altijd dicht bij de mensen staan. Door de kennis op een inspirerende manier te delen en er duiding bij te geven, brengen ze mensen dichter bij God. Ze inspireren hen en verrijken hun leven. Het geeft mensen richting. Dat gebeurt ook binnen Huis voor Bijbelstudie Rotterdam.