Huis voor Bijbelstudie Rotterdam

De Bijbel anders lezen

Eeuwenoud, en toch helemaal van nu. Dat is het wonderlijke van de verhalen uit de Bijbel. Hoe oud ze ook zijn, ze zijn van grote betekenis voor ons leven, hier en in deze tijd. Als we ze maar lezen en verstaan zoals ze bedoeld zijn. Dat leer je binnen Huis voor Bijbelstudie Rotterdam.

Dichter bij de liefde van God

Tijdens inspirerende bijeenkomsten ontdek je verbanden die je nooit zag, tussen Bijbelteksten onderling en tussen die oeroude verhalen en jouw leven nu. Zo komt de boodschap van de Bijbel duidelijker tot je dan ooit. Hierdoor kom je dichter bij de liefde van God en groeit je vertrouwen dat Hij er altijd voor je zal zijn, ook als het tegenzit.

Over water lopen

Het Bijbelverhaal over Jezus die over het water liep, is een mooi voorbeeld. Je kunt dit verhaal natuurlijk letterlijk nemen, maar je kunt het ook anders lezen. Dan gaat dit verhaal over een Jezus die mensen in moeilijkheden opzoekt, ook als dat bijna niet mogelijk is. Over een Jezus bovendien, die over de wanhoop heen ziet, en altijd vertrouwen houdt in Zijn Schepper. Door dit verhaal op die manier te lezen, ontstijgt het de tekst en krijgt het nieuwe zeggingskracht, in het nu.

Verrijking

Dat zorgt ervoor dat je op een andere manier in het leven komt te staan. Met meer relativering, diepgang en vertrouwen. Evenwichtiger dus, meer in balans. Het is een verrijking die je iedereen zou gunnen.