Huis voor Bijbelstudie Rotterdam

Maandelijks bij elkaar

De deelnemers komen elke maand, op een zaterdag, bij elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats in een huiskamersfeer aan de Jufferkade 47 in Rotterdam, en duren meestal van 10.00 tot 16.00 uur.

Programma

Een dag van Huis voor Bijbelstudie Rotterdam begint met een openingsgebed. Daarna volgt er een kort college over een verhaal uit de Bijbel. Daarbij komen onder meer de tijd, de plaats en de context waarbinnen het verhaal is geschreven, aan bod. Vervolgens wordt het verhaal gezamenlijk gelezen, waarna spirituaal Peter de Ruiter bij elk vers uitleg geeft. Enerzijds verbindt hij de verzen met andere passages uit de Bijbel, anderzijds geeft hij de betekenis voor het hier en nu aan. Daarna is er ruimte voor overdenking. Je reflecteert op wat de lezing en de uitleg voor jou betekenen en wat je er zo in aanspreekt. Na deze reflectie deel je dit met de anderen. Een terugblik en een dankgebed sluiten de dag af. Tussendoor is er natuurlijk ook een lunch.