Huis voor Bijbelstudie Rotterdam

Het kerkbezoek daalt, maar God laat de mensen niet los. Kleine geloofsgemeenschappen, gesprekskringen en huiskamergroepen schieten als paddenstoelen uit de grond en steeds meer mensen sluiten zich daarbij aan. Want juist door in kleine kring met het christelijk geloof bezig te zijn, vinden ze de rust, inspiratie en geborgenheid waar ze zo naar op zoek zijn. Huis voor Bijbelstudie Rotterdam ís zo’n kring. Je verdiept er je geloof en ontdekt hoe de Bijbel, die onmetelijke schatkamer van wijsheid, ook jouw leven kan verrijken.

Een verrijking die je iedereen zou gunnen